Welke cao nu voor de Kraamzorg?

op .

Half december 2016 meldden de werknemersorganisaties (waaronder via de FBZ ook de VHP-Zorg) vol trots dat er een onderhandelaarsakkoord met de werkgeversorganisatie BO-Geboortezorg bereikt was voor een nieuwe cao Kraamzorg. Enkel de ledenraadplegingen moesten nog plaatsvinden.

Al snel liet de werkgeversorganisatie weten dat hun leden akkoord waren met de nieuwe cao; bij de werknemersorganisaties lag dit echter anders...............


Buiten het feit dat er een salarisverhoging zou komen woog voor de leden van de werknemersorganisaties heel zwaar dat de reiskostenvergoeding danig zou worden aangepakt. Op het eerste gezicht een versimpeling van de geldende regeling maar narekenen van de huidige vergoeding in relatie tot wat zou gaan komen leerde de leden al gauw dat de salarisverhoging in belangrijke mate betaald zou gaan worden vanuit de verlaging van de reiskosten. Onverteerbaar dus en de leden stemden massaal tegen dit onderhandelaarsakkoord. Hierna ontstond de chaos omdat BO-Geboortezorg haar leden adviseert om de cao VVT 2014-2016 te blijven volgen, terwijl iedereen weet dat ook de opvolgers van die cao VVT, dus nu die van 2016-2018, gevolgd moeten worden. Natuurlijk vindt de werkgeversorganisatie dat niet leuk, immers hierin staat ook een loonsverhoging alsmede een regeling voor de ORT over de afgelopen jaren, verhoging van de eindejaarsuitkering en ga zo maar door........

Kortom, de bonden zijn nu in actie om uw werkgeversorganisatie op het juiste spoor te brengen en op u de juiste cao VVT (2016-2018) van toepassing te laten zijn.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

VHP-Zorg