AVV Cao GGZ is verlengd

op .

Op verzoek van cao-partijen die betrokken zijn bij de Cao GGZ, heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het besluit om deze cao algemeen verbindend te verklaren (AVV) verlengd tot 1 maart 2018.

Dit besluit is 23 februari 2017 in de Staatscourant gepubliceerd.

De afspraken in een algemeen verbindend verklaarde cao (AVV-cao) gelden voor werkgevers en werknemers in de gehele sector GGZ. Afspraken tussen werkgevers en werknemers die strijdig zijn met de AVV-cao, zijn nietig. In plaats daarvan gelden de bepalingen uit de AVV-cao.


Bron: FBZ