Voorgang nieuwe cao Gehandicaptenzorg

op .

Op vrijdag 17 februari vond de derde ronde van het cao-overleg gehandicaptenzorg plaats.

In de eerste twee sessies stonden de gezamenlijke problemen op de agenda: we hebben geconstateerd dat werkgevers en werknemers op een lijn zitten wat betreft de zorgen om de inzetbaarheid van medewerkers tot de AOW-leeftijd, de werkdruk en veiligheid, flexibiliteit in contracten en in roosters en de zeggenschap van medewerkers die achterloopt bij de ontwikkelingen in de (zelforganiserende) teams. Ook de kosten van de nabetaling ORT werden besproken.


In deze derde sessie hebben deskundigen een toelichting gegeven op:
•    een generatiepact, waarmee ouderen makkelijker de eindstreep zouden kunnen halen door minder te werken. Deze uren moeten worden ingevuld door de instroom van jongeren, waarbij de vraag is of dat lukt in de huidige arbeidsmarkt;
•    het opnemen van een individueel keuzebudget of loopbaanbudget in de cao, waarmee medewerkers zelf kunnen beschikken over middelen om arbeidsvoorwaarden af te stemmen op hun persoonlijke wensen en behoeften;
•    de (juridische) mogelijkheid om een collectieve regeling te treffen voor de nabetaling van de ort over vakantieuren.


Al deze punten zijn nieuw in de branche gehandicaptenzorg en moeten dus goed worden verkend. Alle partijen zijn dan ook naar huis gegaan met vragen en huiswerk. Tijdens het volgende overleg op 10 maart praten we hier verder over.


Bron: Bond