Geen cao Kraamzorg

op .

Met een grote meerderheid van stemmen hebben de leden van de vakbonden betrokken bij de cao Kraamzorg aangegeven niet in te stemmen met het onderhandelaarsakkoord met BO-geboortezorg.

De belangrijkste reden daarvoor is de verandering in de reiskostenregeling. Ze hebben BO-geboortezorg gevraagd om de afspraken over de reiskosten uit het onderhandelaarsakkoord te halen om toch nog een akkoord te kunnen bereiken. Hiertoe was en is BO-geboortezorg niet bereid.


Hoe nu verder? Deze week laten de bonden BO-geboortezorg formeel weten dat er geen akkoord is bereikt over de cao Kraamzorg. De bonden informeren BO-geboortezorg ook over het feit dat zij met de achterban in gesprek gaan om te bezien op welke wijze zij samen de druk richting BO-geboortezorg kunnen opvoeren. In de tussentijd blijft de cao VVT van toepassing voor de kraamverzorgenden.


Bron: Bonden