Overleg cao Ziekenhuizen vordert

op .

De tweede onderhandelingsronde over een nieuwe Cao Ziekenhuizen heeft afgelopen maandag 30 januari 2017 plaatsgevonden. Het was een constructief overleg.

Een tweetal onderwerpen zijn verder verkend en uitgediept, namelijk de voorstellen over generatiebeleid en de kwestie van doorbetaling van de ORT tijdens verlof met terugwerkende kracht.


Generatiebeleid
Met het generatiebeleid willen cao-partijen aandacht geven aan de specifieke behoeften van de verschillende leeftijdsgroepen onder de medewerkers. Dat betekent onder andere kansen bieden aan jongere medewerkers, en duurzame inzetbaarheid voor de oudere medewerkers; met plezier, gezond en betrokken langer doorwerken. Van beide kanten zijn hierover voorstellen gedaan door de partijen.
 
ORT met terugwerkende kracht
Zowel de werkgeversorganisatie als de vakorganisaties hebben in hun inzet een oplossing voor het ORT-vraagstuk op de agenda gezet. Tijdens het overleg is gesproken over de uitgangspunten van een mogelijke oplossing. Ook hebben alle partijen aangegeven dat de centrale cao-tafel de aangewezen plek is om tot afspraken te komen voor dit vraagstuk.
 
De onderhandelingen worden op 2 maart 2017 voortgezet.

Bron: NVZ