App Beroepscode V&V nu gratis te downloaden

op .

Alle verpleegkundigen en verzorgenden kunnen de gratis app ‘Beroepscode V&V' vinden in de iOS App Store en Google Play Store.

Op de app van de Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden zijn alle artikelen van de Beroepscode eenvoudig op te zoeken. De Beroepscode geeft duidelijke richting en kaders vanuit welke waarden en plichten je je beroep hoort uit te oefenen.
Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen met de app nagaan welke artikelen van de Beroepscode relevant zijn voor de situatie waarvoor zij staan. Ze kunnen ook een genomen beslissing zelf of met collega's toetsen. En de app gebruiken bij bespreking van casussen.

Uitgangspunten
Als professional in de zorg krijgen verpleegkundigen en verzorgenden regelmatig te maken met lastige situaties en dilemma’s. Bijvoorbeeld omdat een cliënt iets van hen verwacht dat tegen hun gevoel in gaat. Of omdat zij schaarse middelen en tijd moet verdelen. Zo zijn er nog meer situaties te bedenken waarbij het niet vast staat wat zij moeten doen. Er wordt in dat geval een groot beroep op hun professionaliteit gedaan. Maar wat is dat dan, professionaliteit? Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Wel zijn er allerlei hulpmiddelen om hen hierbij te helpen.

Eén van die hulpmiddelen is de Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. Hierin staan de ethische uitgangspunten voor de beroepsuitoefening van verpleegkundigen en verzorgenden beschreven. De Beroepscode is ook een waarborg voor patiënten/cliënten.

Bron: Bonden/V&VN