CAO onderhandelingen Gehandicaptenzorg gestart

op .

De onderhandelingen voor de CAO Gehandicaptenzorg zijn gestart. Als eerste stap heeft de werkgeversorganisatie VGN met vakorganisaties thema's benoemd die tijdens de onderhandelingen besproken worden.


In de onderhandelingen worden de volgende onderwerpen besproken"
•    Duurzame inzetbaarheid, veiligheid en werkdruk
•    Flexibiliteit & zekerheid en arbeidstijden & roosteren
•    Kwaliteit & ontwikkeling en zeggenschap
•    ORT
•    Beloningsbeleid
•    Restcategorie

De werkgeversorganisatie zet zich in voor een CAO die past bij de huidige arbeidsverhoudingen, waarbij steeds meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden op een decentraal niveau liggen. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is een belangrijk thema.  Ook zetten we ons in voor het beperken van de administratieve lasten.

In de maanden februari en maart zijn enkele onderhandelronden gepland.

Bron: VGN en bonden