Cao-overleg GGZ van start

op .

Het cao-overleg in de GGZ is maandagochtend 23 januari gestart. Partijen hebben gezamenlijk een aantal procesafspraken gemaakt voor de volgende overlegronden.

Alle  werknemersorganisaties hebben  voorstellen neergelegd en  hebben de werkgevers gevraagd om meer verdieping aan te brengen op de voor hen belangrijke thema's, te weten: vermindering van administratieve lasten en meer maatwerk voor werkgevers en werknemers. De volgende ronde (17 maart) willen de bonden hun visies en de samenhang tussen de verschillende thema's bespreken.


Hier nogmaals de thema’s die voor werknemersorganisaties van belang zijn:
•    gezond werken voor iedereen met extra aandacht voor ouderen,
•    meer rust in de roosters en aanpak werkdruk,
•    vakmanschap en ontwikkeling van professionals (incl. betere begeleiding van jongeren) en
•    natuurlijk loon en nabetaling ort (over verlof uit het verleden).


Bron: bonden