Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg gestart

op .

Op vrijdag 6 januari vond het eerste overleg plaats over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. De huidige cao had een looptijd tot en met 31 december 2016.

Tijdens de bijeenkomst hebben cao-partijen de onderwerpen geïnventariseerd die tijdens de verdere onderhandelingen aan de orde moeten komen.
Ter voorbereiding op dit eerste overleg heeft FBZ, waaronder de VHP-Zorg, bij de aangesloten beroepsverenigingen en de klankbordgroep geïnventariseerd welke punten voor hen van belang zijn. Op basis van het FBZ-arbeidsvoorwaardenbeleid en de input van de leden, is vervolgens een wensenlijst tot stand gekomen. Deze onderwerpen neemt FBZ mee in de cao-onderhandelingen bij de behandeling van de betreffende thema’s.


Hoofdthema’s
We hebben gezamenlijk met de andere werknemersorganisaties en met VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) de volgende hoofdthema’s vastgesteld:
•    Duurzame inzetbaarheid, veiligheid en werkdruk
•    Flexibiliteit en zekerheid, roosters en werktijden
•    Kwaliteit, ontwikkeling, professionaliteit en zeggenschap
•    Nabetaling ORT
•    Beloning en vergoedingen
•    Technische punten
Onder deze thema’s valt een groot aantal punten. Tijdens de eerstvolgende onderhandelingsdag op 6 februari 2017 bespreken de cao-partijen deze onderwerpen verder.


Bron: FBZ