Ondanks hoge werkdruk blijven medewerkers ouderenzorg bevlogen

op .

Medewerkers in de ouderenzorg blijven, bevlogen over hun werk, ondanks dat zij een toegenomen werkdruk ervaren.

Dat blijkt uit de resultaten van de MedewerkerMonitor 2016, het jaarlijkse onderzoek onder 18.000 medewerkers in de ouderen- en thuiszorg. De hervormingen in ouderenzorg, de zwaardere zorgvraag van cliënten, de regeldruk en – als gevolg van lagere tarieven – de noodzaak om nog efficiënter te werken, eisen hun tol. Niet vreemd dat het rapportcijfer dat zorgprofessionals hun werk geven, dan ook voor het eerst sinds jaren is gedaald: van een 7,5 naar een 7,2.


Druk op medewerkers onverminderd hoog
Naast de lagere werkbeleving blijft ook de werkdruk stijgen, blijkt uit de MedewerkerMonitor 2016, onderdeel van de Benchmark Zorg van ActiZ. Dit geldt niet alleen voor hoger opgeleiden, maar ook voor lager opgeleide medewerkers. Daarnaast zijn er minder medewerkers in verpleeghuizen en de thuiszorg die hun werkgever aanbevelen bij familie en vrienden. Meest zorgelijk is dat met name de ‘vertrekbereidheid’ (dus actief zoeken naar andere werkgever) onder jongeren toeneemt. Dit zorgt voor nog meer druk op de toch al krappe arbeidsmarkt. Desondanks blijft de inzet van medewerkers goed. Het onderdeel bevlogenheid (zinvol werk, trots op werk en plezier in werk) scoort nog steeds erg hoog.


Verbinding tussen organisatie en haar personeel
Een groter aandeel medewerkers dan voorheen - en dan met name jonge zorgprofessionals - geeft aan actief op zoek te gaan naar een baan in een andere zorgorganisatie. Zij merken daarbij op dat de zorgorganisatie waar zij werken minder tijd vrijmaakt om veranderingen door te voeren. Een duidelijk signaal in relatie tot de ervaren werkdruk. Daardoor hebben steeds minder medewerkers het gevoel hun werk goed te kunnen doen binnen de tijd die ze daarvoor hebben.
Jacqueline Joppe, vice-voorzitter van ActiZ: “Medewerkers geven hiermee een belangrijk signaal af. Als werkgevers in de zorg is het van cruciaal belang dat wij goed voor onze medewerkers zorgen. Niet alleen door oog te hebben voor hun problemen, maar ook door nogmaals de staatssecretaris van VWS, zorgkantoren en zorgverzekeraars op te roepen om te zorgen dat er reële tarieven worden betaald voor de ouderenzorg. Door de lage tarieven die zorgverzekeraars nu betalen, lopen de resultaten bij zorgorganisaties terug en moeten medewerkers nog meer doen binnen de tijd die ze voor cliënten hebben. Daardoor neemt de werkdruk van medewerkers toe. Bovendien kunnen veel zorgorganisaties door te lage tarieven niet of nauwelijks investeren in hun personeel, terwijl dat wel nodig is. Het is tijd voor een keerpunt. Als we willen dat de hardwerkende en passievolle zorgmedewerkers in de ouderenzorg hun werk kunnen blijven doen, dan kunnen zorgverzekeraars niet wegkijken. Help onze medewerkers te helpen zorgen.”


Bron: ActiZ