Agressie-aanpak: scholing van (aankomend) zorgprofessionals

op .

In hun dagelijkse werk kunnen (jeugd)zorgmedewerkers te maken krijgen met agressief gedrag van cliënten, patiënten, hun familieleden of anderen. Het is dus van groot belang dat het onderwerp 'agressie' al tijdens scholing van (aankomend) professionals aan bod komt.

‘Wees duidelijk over agressie’ biedt via www.duidelijkoveragressie.nl/scholing alle handvatten om scholing over agressie in zorginstellingen en in beroepsopleidingen vorm te geven.


Raamwerk als stevige basis
Alle scholingsonderdelen van ‘Wees duidelijk over agressie’ hebben het Raamwerk Agressieonderwijs als basis. Het raamwerk – dat samen met professionals uit de (jeugd)zorg en het onderwijs is ontwikkeld – beslaat met vier thema’s de hele breedte van het onderwerp ‘agressie’. Het geeft aan wat (aankomend) zorgprofessionals moeten kunnen, weten en doen om goed te kunnen omgaan met agressief gedrag van cliënten, patiënten en naasten en kan bijvoorbeeld worden gebruikt om curricula, opleidingsprogramma’s en leeraanbod te screen en te ontwikkelen. Alle informatie, waaronder een informatief filmpje over het raamwerk, is te vinden op http://scholing.duidelijkoveragressie.nl/


Gratis leermaterialen
Zo’n raamwerk is handig, maar voor echt goed onderwijs is vervolgens ook lesmateriaal nodig. Daarom vind je op http://scholing.duidelijkoveragressie.nl/ tientallen gratis voorbeelden van (digitaal) leermateriaal en tips voor goed agressieonderwijs, ingedeeld in de vier thema's van het raamwerk. De materialen zijn geschikt voor het beroepsonderwijs, maar ook goed te gebruiken voor iedereen die al in de (jeugd)zorg werkt.


Ontdek de leerbehoefte
Om inzicht te krijgen in welk leermateriaal geschikt is voor jouw praktijk, is de Leerstand ontwikkeld. De Leerstand is een handig zelfreflectie-instrument dat helpt bij het in kaart brengen van leerbehoeften rondom het thema agressie. Na het invullen van een korte vragenlijst wordt een praktisch en persoonlijk leeradvies aangereikt, ook ingedeeld aan de hand van het Raamwerk Agressieonderwijs. Denk hierbij aan leermaterialen zoals e-learning, een filmpje of een artikel waarmee zorgprofessionals direct aan de slag kunnen. Kijk op http://leerstand.duidelijkoveragressie.nl/ en ontdek hoe jij de Leerstand kunt inzetten.

E-book over e-learning
Eén van de vormen waarin scholing over agressie kan worden aangeboden is e-learning. E-learning heeft diverse vormen: van digitale kennismodule tot online forum en app. Er zijn voor de zorg al veel online kennismodules ontwikkeld rondom het thema ‘agressie’ die vaak kosteloos online te gebruiken zijn, dus zelf een e-learningmodule ontwikkelen is lang niet altijd nodig. Maar hoe selecteer je als opleidingsontwikkelaar een geschikte e-learning voor jouw medewerkers? En waar vind je die? Het beknopte e-book ‘De 5W’s van e-learning’ biedt in 5 duidelijke stappen het antwoord. Het e-book is te downloaden via www.duidelijkoveragressie.nl/scholing/ebook


Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’
Het raamwerk, de scholingssite, de Leerstand en het e-book zijn onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Initiatiefnemers zijn Actiz, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FBZ, waaronder de VHP-Zorg, FNV, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS.


Bron: FBZ