Werkgever kan meer doen om uitval te voorkomen

op .

Ruim de helft van de werknemers in de zorgbranche (56 procent) vindt dat werkgevers meer kunnen doen om uitval en ziekteverzuim onder hun personeel te voorkomen.

Vooral medewerkers van ziekenhuizen (64 procent) en VVT (68 procent) verwachten op dit gebied meer inspanning van hun werkgever.
Dat blijkt uit een grootschalig en representatief onderzoek onder bijna 1600 werknemers in de zorgbranche dat is uitgevoerd door Vernet, een kennisnetwerk en onderzoeksbureau. Veel zorgmedewerkers spreken over stress, een hoge werkdruk en een gebrek aan personeel. Ze menen dat de werkgever hier wat aan kan doen, bijvoorbeeld door de roosters aan te passen, meer personeel aan te nemen of beter naar de werknemers te luisteren.
Tegelijk hebben zorgmedewerkers een groot verantwoordelijkheidsgevoel om ziekteverzuim te voorkomen, omdat de ‘zorg voor patiënten nou eenmaal altijd moet doorgaan’. Van de respondenten onderneemt 80 procent activiteiten om mogelijke uitval te vermijden. Dan gaat het om zaken als gezond leven, sporten, ergonomisch werken en vrij nemen om “bij te tanken”.
Het onderzoek van Vernet was gericht op de ‘eigen regie en verantwoordelijkheid’ van zorgmedewerkers rondom verzuim en inzetbaarheid. Werkgevers in de zorgbranche willen dat werknemers meer invloed krijgen op hun eigen inzetbaarheid, in plaats van dit aan hen te dicteren. Hiermee willen ze het verzuimpercentage en de verzuimkosten omlaag brengen.
Met een praktisch gericht onderzoek wilde Vernet graag de mening van de werknemers zelf horen. De uitkomsten bieden zorginstellingen inzichten en ideeën bij de aanpak van het verzuim en het verhogen van de inzetbaarheid van hun personeel. In aanvulling op de enquête heeft Vernet een serie interviews gehouden met individuele medewerkers. Begin volgend jaar verschijnt dit in boekvorm.


Over Vernet
Vernet is sinds 1996 marktleider in het verzamelen, benchmarken en interpreteren van verzuimcijfers en in het berekenen van directe en indirecte kosten van verzuim. Bij Vernet zijn 450 zorginstellingen met in totaal 600.000 medewerkers aangesloten in vier branches: ziekenhuizen, VVT, GGZ en de gehandicaptenzorg. Daardoor is Vernet in staat een breed en representatief beeld te geven van de huidige stand van zaken en ontwikkelingen in de zorg.


Bron: FBZ