Eerste cao-ronde ziekenhuizen

op .

Op 19 december 2016 zijn de onderhandelingen gestart  voor een nieuwe cao Ziekenhuizen vanaf 2017. De FBZ, waaronder de VHP-Zorg, kiest er dit keer voor met een eigen inzet te komen.


Al gauw bleek dat het belangrijkste onderwerp tijdens de vervolgonderhandelingen de duurzame inzetbaarheid is; behoud van gezonde oudere werknemers en instroom van jongeren. Zo zullen we voor eerstvolgende overleg onderzoeken welke concrete invulling wij kunnen geven aan het zogeheten Generatiepact. Daarbij kunnen oudere werknemers vrijwillig minder gaan werken met compensatie in inkomen en pensioenopbouw. Dat biedt ruimte waarmee tegelijkertijd (jonge) instromers een vaste baan krijgen. Wij vinden dat het voor medewerkers mogelijk moet zijn om, zonder ongezonde werkdruk en in een goede werk-privé balans, zich te blijven ontwikkelen en opleidingen te kunnen volgen.

Nachtdiensten
De bonden verwachten nog de nodige discussies te moeten voeren tijdens de komende onderhandelingen. Het voor de bonden onbespreekbare punt van het verhogen van de leeftijdsgrens bij nachtdiensten bijvoorbeeld, blijft als een zwaard van Damocles boven de cao-tafel hangen. Ook willen de gezamenlijke bonden een fatsoenlijke loonsverhoging voor de ziekenhuis medewerkers. Ook zal gekeken worden naar geschikte vervolgstappen in het ORT debat, om te komen tot een oplossing met betrekking tot de achterstallige ORT bij vakantie.

Het volgende overleg vindt op 30 januari 2017 plaats.


Bron: Bonden