Nieuwe Geschillencommissie voor de VVT

op .

Met ingang van 1 januari 2017 gaat de nieuwe Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (VVG) van start. De commissie is een gezamenlijk initiatief van BO Geboortezorg, LOC Zeggenschap in Zorg, de Consumentenbond en ActiZ.

De nieuwe commissie is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) in Den Haag.


Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet elke zorgorganisatie zich voor 1 januari 2017 aansluiten bij een geschillencommissie die bevoegd is te oordelen over claims tot € 25.000. De leden van ActiZ en BO geboortezorg zijn op vrijdag 16 december jl.  door  de SGC benaderd om zich digitaal aan te melden.


De nieuwe Geschillencommissie VVG  is deels een voortzetting van de Geschillencommissie VVT die al sinds 1 januari 2011 werkzaam was voor onze branche. De nieuwe Geschillencommissie VVG gaat echter ook regionaal werken, waardoor cliënten en zorgorganisaties “dicht bij huis” door de geschillencommissie gehoord kunnen worden. De commissie beschikt over 12 regionale zitting locaties: Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Breda, Middelburg/Goes, Eindhoven, Maastricht, Arnhem, Hengelo/Enschede, Zwolle en Groningen.


Tegelijk blijft de Geschillencommissie landelijk georganiseerd wat de rechtseenheid en de rechtsgelijkheid ten goede komt. Daarnaast kan een landelijke commissie vanwege schaalvoordelen goedkoper werken.


Ook de ziekenhuizen, de GGZ en de gehandicaptenzorg hebben hun geschillencommissies ondergebracht bij de SGC. Onder de geschillencommissie voor de zorg komt per branche (VVT, GGZ, VG en ziekenhuizen) een eigen commissie.


Bron: ActiZ