Nieuwe CAO VVT definitief; uitvoering van start

op .

De nieuwe CAO VVT is een feit en inmiddels zijn werkgeversorganisaties en vakbonden begonnen met de uitvoering ervan.

Op 14 oktober jl. hebben de vakbonden CNV, FBZ, waaronder de VHP-Zorg, en NU'91 met BTN en ActiZ een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao voor alle 380.000 medewerkers in onze branche. Alle partijen hebben dit onderhandelaarsakkoord voorgelegd aan hun achterban en inmiddels hebben alle partijen instemming gegeven. Hiermee is de nieuwe CAO VVT definitief!


De nieuwe CAO VVT heeft een looptijd van 2 jaar: van 1 april 2016 tot 1 april 2018. Naast een salarisverhoging voor de medewerkers in onze branche zijn er in de nieuwe cao ook afspraken gemaakt over loopbaanontwikkeling, gezond en prettig werken, het verminderen van administratieve lasten en het verbeteren van het imago van de sector. Met de nieuwe cao is ook een oplossing gevonden voor het ORT-vraagstuk; belangrijk voor medewerkers, maar ook voor hun werkgevers.


FNV Zorg & Welzijn heeft er helaas voor gekozen het onderhandelaarsakkoord niet te ondertekenen; ook niet na nieuwe gesprekken hierover die de afgelopen tijd zijn gevoerd. ActiZ en BTN betreuren dit enorm. Want zij vinden het van groot belang dat de cao door zoveel mogelijk partijen wordt gedragen.
Bron: ActiZ