Agressie-aanpak: verslag bijeenkomsten ‘Samenwerken met politie en OM’

op .

Medewerkers uit de (jeugd)zorg en van de politie en het Openbaar Ministerie hebben elkaar dit najaar opgezocht tijdens een bijeenkomstenreeks van ‘Duidelijk over agressie’. Het doel: kennismaken en kennis delen over de opvolging van agressie-incidenten tegen (jeugd)zorgprofessionals.

Met name de kennismaking met de contactpersoon Veilige Publieke Taak bij de politie en de portefeuillehouder Veilige Publieke Taak aan de kant van het OM was voor veel zorgprofessionals een waardevolle opbrengst van de bijeenkomst.

“Jullie mogen mijn collega’s best coachen als ze niet precies weten wat de afspraken zijn”, aldus een politieman. “Het draait allemaal om samenwerking en als jullie ons scherp houden worden we daar allemaal beter van. En als het dan nog niet lukt kun je vanaf nu mij bellen.” Daarop verzuchtte een van de zorgmedewerkers in de zaal: “Wat ben ik blij dat ik hier ben!” Dat was een van de vele momenten waarop zorg, politie en OM elkaar wisten te vinden tijdens de bijeenkomsten ‘Samenwerken met politie en OM’.

Goede voorbereiding
Veel praktische zaken kwamen aan bod. Wat moet je bijvoorbeeld doen als de politie iemand niet wil aanhouden en meenemen naar het bureau ‘omdat hij hier beter op zijn plek is dan in een cel’? En wat als de politie een telefoontje naar 112 niet direct serieus neemt? Een tip: maak bij de politie in elk geval duidelijk dat je een VPT’er bent. Dat staat voor Veilige Publieke Taak. Werknemers met een publieke taak hebben recht op extra aandacht van politie en justitie. Kijk op http://opvolging.duidelijkoveragressie.nl/downloads/eenduidige-landelijke-afspraken voor meer informatie.

Weet wat je verwacht van het strafrecht
Andersom hebben politie en Openbaar Ministerie soms ook weleens het gevoel dat zorginstellingen niet precies weten hoe het werkt in het strafrecht. Er werd soms stevig gedebatteerd over de vraag wat een zorginstelling zelf moet regelen voordat de politie wordt ingeschakeld. In elk geval is het goed als je heel duidelijk weet wat je verwacht van het strafrecht. Tijdens een van de sessies zei een officier van justitie dat het altijd goed is om in je aangifte op te laten nemen in welke richting het OM zou kunnen denken qua sanctie: “Als je denkt dat een taakstraf beter past dan detentie, kun je dat er best bij laten zetten. We geven geen garanties, maar het geeft een goede indruk van de patiënt of cliënt.”

Alternatieven voor aangifte
Het strafrecht is niet de enige maatregel. Er zijn ook andere sancties mogelijk waar de politie bij kan worden betrokken. ‘Pedagogisch blauw’ bijvoorbeeld: een wijkagent die langskomt voor een ‘bromsnorgesprek’. Een bromsnor-brief blijkt trouwens ook te kunnen: een brief waarin de politie vertelt dat ze signalen ontvangen dat iemand zich niet aan de regels houdt en dat daar vervelende consequenties aan kunnen zitten als het zo doorgaat.

Contactpersoon in iedere instelling
Veel gedeelde tips en kennis dus. Een overkoepelende les van deze bijeenkomsten was dat het goed is om een contactpersoon binnen elke zorginstelling te hebben die zich verdiept in het ingewikkelde strafrecht en contact onderhoudt met politie en OM. Want als de sessies een ding duidelijk hebben bevestigd is het dat het bij agressie en geweld niet alleen gaat om kennis, maar ook om kennissen.


Meer informatie?
Kijk op http://www.duidelijkoveragressie.nl/sites/default/files/files/Verslag-bijeenkomsten-Samenwerken-met-politie-en-OM.pdf voor een uitgebreid verslag van de bijeenkomsten. Op http://opvolging.duidelijkoveragressie.nl vind je meer informatie over de opvolging van (ernstige) incidenten.
 
Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’
Deze bijeenkomsten zijn een onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Initiatiefnemers zijn ActiZ, BTN, CNV, FBZ,waaronder de VHP-Zorg,, FNV, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS.

Bron: FBZ