Update pensioenpremie en hoogte pensioen

op .

Wat verandert er voor u in 2017?
Op 11 november heeft het bestuur van PFZW besloten de premie
voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen niet te verhogen in 2017. Deze blijft gelijk op 23,5%.

De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen stijgt iets, van 0,4% naar 0,5%. Ook heeft het bestuur bepaald dat de pensioenen in 2017 niet omhoog gaan.
De verhoging van de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen komt doordat meer mensen in de sector zorg en welzijn arbeidsongeschikt zijn geworden.

 
Verhoging pensioenen
PFZW streeft ernaar om het pensioen jaarlijks te verhogen en mee te laten stijgen met de lonen in de sector zorg en welzijn. Dit heet indexeren. Helaas biedt de huidige financiële situatie van PFZW geen ruimte om het pensioen in 2017 te verhogen.  


Indexering in de toekomst
Wij verwachten dat het ook de komende jaren lastig zal worden om de pensioenen te verhogen, hoewel dit wel ons streven is. We mogen van de overheid uw pensioen pas verhogen als onze buffers hoog genoeg zijn. Die buffers zijn nodig om tegenslagen op de financiële markten op te vangen.   
De mogelijkheid bestaat dat de buffers zo laag zijn, dat we andere maatregelen moeten nemen. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan het verlagen van de pensioenen of het verhogen van de premie.

 
Bron: PFZW