FBZ-achterban stemt in met nieuwe Cao VVT

op .

Een meerderheid van de leden van de FBZ-verenigingen, waaronder de VHP-Zorg, heeft ingestemd met het eindbod voor de nieuwe Cao VVT.

Ook de leden van CNV Zorg en Welzijn, NU’91 en van werkgeversverenigingen ActiZ en BTN hebben ingestemd. Daarmee is de nieuwe cao een feit. Deze loopt van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2018.

Als pluspunten in het eindbod noemden de leden van FBZ-verenigingen onder meer de salarisverhogingen, een volledige eindejaarsuitkering en de bijzondere gebeurtenissen (rouw, trouw, bezoek (tand)arts) die voortaan niet meer uit het verlofmandje hoeven te worden gehaald. Er werden ook kanttekeningen geplaatst, onder andere over de bepaling dat werknemers structureel 21,6 uur verlof inleveren bij een voltijd dienstverband. Onderhandelaars Joyce Kuijpers en Jacqueline Lubking leggen uit dat de 21,6 uur die wordt ingeleverd deels wordt omgezet in verlofmogelijkheden bij rouw en trouw, en deels wordt ingezet om te komen tot een volledige eindejaarsuitkering. De onderhandelaars begrijpen dat dit voor werknemers op het eerste gezicht niet meteen duidelijk is. Verder benadrukken ze dat het belangrijk is dat op een flink aantal punten uit onze inzet resultaat is geboekt, zoals scholing/ontwikkeling, pensioenaftopping, sociaal plan, vermindering van regeldruk en FWG VVT.

FBZ heeft de uitkomst doorgegeven aan de andere cao-partijen. De komende tijd wordt de cao-tekst verder uitgewerkt.

Bron: FBZ