Onderhandelingen Cao Kraamzorg van start!

op .

Op 9 november jl. zijn de onderhandelingen over de totstandkoming van de eerste cao Kraamzorg gestart.

In de kraamzorg werken zo’n 10.000 werknemers die tijdens dit overleg worden vertegenwoordigd door de vakorganisaties FBZ, waaronder de VHP-Zorg, FNV Zorg & Welzijn, CNV en  NU’91.  Werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg vertegenwoordigt ruim 120 kraamzorgondernemers.
 
De onderhandelingen zijn door alle partijen in eigen kring intensief voorbereid. Aan het overleg ging een gezamenlijke kick-offbijeenkomst vooraf, waarbij een eerste verkenning plaatsvond over de inhoud en structuur van de nieuwe cao Kraamzorg. Een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft zich de afgelopen maanden al gebogen over de beoogde tekst van de nieuwe cao.
 Tijdens de eerste onderhandelingsronde hebben partijen hun cao-voorstellen aan elkaar toegelicht. Op 10 november  zijn de inhoudelijke besprekingen gestart. De sfeer tijdens het overleg is goed. Partijen beogen nog dit jaar tot een onderhandelingsresultaat te komen.

Bron: Werkgevers- en werknemersorganisaties