Verzuim opnieuw gestegen

op .

Het verzuim in ziekenhuizen is in de afgelopen periode opnieuw toegenomen, naar 4,42 procent. Omgerekend naar verloren arbeidsdagen betekent dat een gemiddelde van 16,2 ziektedagen per fte per jaar (twee jaar geleden was dat nog 14,3 verloren arbeidsdagen).

De verzuimkosten per fte zijn vanaf 2014 gestegen van 3.456 euro naar 4.069 euro per jaar in 2016.
Dat blijkt uit de branchemonitor voor ziekenhuizen van Vernet, met verzuimgegevens vanaf het derde kwartaal 2015 tot en met het tweede kwartaal van 2016.

Langer verzuim
De stijging is vooral veroorzaakt door een toename van de verzuimduur. De meldingsfrequentie fluctueerde de afgelopen jaren en is het afgelopen jaar juist gedaald.

Vergrijzing
De stijging van het verzuimpercentage is het sterkst zichtbaar in de oudere leeftijdscategorie. Doordat ook de groep 55-plussers groeit, leidt dat tot een stijging van de verzuimkosten in vooral deze leeftijdsgroep.

Aanstellingsomvang
Het verzuim is het hoogst onder werknemers met een aanstellingsomvang van 40-80 procent. Werknemers met een aanstellingsomvang van meer dan 80 procent verzuimen het minst. Dat was in eerdere jaren ook zo.

Verzuim naar regio
Het verzuim verschilt per regio. In regio Noord is het verzuim het laagst (4,08 procent); in de Randstad (4,47 procent), het Midden en Zuiden (beide 4,49 procent) iets hoger. Deze verschillen zijn de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven.

Bron: StaZ