Alle cao-afspraken umc’s in nieuwe gratis app

op .

De app bevat bijvoorbeeld tools om te berekenen wat maandelijks de opbouw is van het Persoonlijk Budget en de omvang van de Toelage Onregelmatige Dienst (TOD). Bovendien geven FAQ’s antwoord op vragen zoals ‘Wat moet ik doen als ik ziek ben?’ en ‘Wat is kortdurend zorgverlof en wanneer mag ik dat opnemen?’

Verder zijn er links naar websites, zoals van de Arbocatalogus ‘Dokterhoe’. Het Sociaal Fonds voor de Kennissector, SoFoKleS, brengt met de app de Cao UMC dichterbij de 67.000 medewerkers van de umc’s. De app komt voort uit een cao-afspraak van de sociale partners van de umc’s, waaronder FBZ.

Elise Merlijn (bestuurslid SoFoKleS): ´Cao’s zijn van belang en het is belangrijk dat zoveel mogelijk medewerkers op een gemakkelijke manier de informatie over hun eigen arbeidsvoorwaarden bij de hand hebben. De app maakt de cao toegankelijk en geeft inzicht in regelingen voor onder meer persoonlijke situaties zoals bij zwangerschap of zorgtaken. Zo kunnen medewerkers zich goed voorbereiden op het bespreken van een kwestie met de leidinggevende. De app maakt het op ieder wenselijk moment inzichtelijk hoe de cao medewerkers ondersteunt.’

Jan Jaap Ensing (vanuit SoFoKleS (NFU) betrokken bij ontwikkeling app en directeur HR van het Erasmus MC): ‘Ik ga de app onder de aandacht brengen van managers en medewerkers, bijvoorbeeld via het intranet. Alle umc’s krijgen digitaal een bestand van SoFoKleS om posters uit te draaien. Wij hangen ze op in de werkruimtes van medewerkers om hen er extra attent op te maken. De app draagt eraan bij dat werkgevers en medewerkers weten wat de cao voor hen betekent, zoals voor het volgen van opleidingen.’

Downloaden
De app is geschikt voor de besturingssystemen iOS en Android en is gratis te downloaden in de Google Play Store en Apple App Store.


        
Bron: FBZ/SoFoKleS