Onderhandelaarsakkoord VVT

op .

Drie bonden (CNV Zorg & Welzijn, NU´91 en FBZ, waaronder de VHP-Zorg) hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten voor werknemers in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Daarmee krijgen zij een goede loonsverhoging, een eenmalig geldbedrag in 2016 én 2017 en een volledige 13e maand.

Daarnaast wordt eindelijk de werk- en regeldruk aangepakt en krijgen werknemers meer invloed op hun werktijden en dienstroosters. De cao loopt van april 2016 tot april 2018.
De bonden willen met deze cao dat medewerkers in de verzorging, verpleging en thuiszorg weer hun vak én waardering voor het werk dat zij doen terugkrijgen. Dat vraagt om werkomstandigheden waarin de zorg voor de patiënt centraal staat en er tijd is voor handen aan het bed. Want dat bepaalt de kwaliteit van de zorg. Dit betekent concreet:

* Een goede loonsverhoging van structureel ruim 4%. Deze bestaat uit een salarisverhoging van 0,65% in oktober 2016 en 1% per 1 juli 2017. Een ander deel van de totale loonsverhoging komt door de eindejaarsuitkering in drie stappen te verhogen tot een 13e maand (van 5,7% naar 8,33%);
* Tweemaal een eenmalige uitkering van 1,2% in december 2016 en februari 2017;
* Minder regeldruk door het organiseren van schrapsessies;
* Aanpak van overbodige administratieve lasten;
* Meer invloed op de eigen werktijden en dienstroosters;
* Verlof voor begrafenissen, (tand)artsbezoek, huwelijken (buitengewoon verlof) terug in de cao in ruil voor verlofuren;
* Vanaf januari 2017 krijgen medewerkers ook ORT over hun vakantie en verlofdagen;
* Iedereen die in de afgelopen 5 jaar ORT heeft gekregen, ontvangt een nabetaling over mogelijk te weinig ontvangen ORT.

Er verandert veel in de zorg en de bonden willen met deze cao de medewerkers ondersteunen in die verandering, zodat ze zich kunnen richten hun werk en de zorg voor de cliënt en patiënt.


Bron: Bonden