Overleg over nieuwe cao VVT duurt voort

op .

In september hebben alle bonden het overleg over een nieuwe cao VVT met de werkgevers hervat. Werkgeverspartij Actiz presenteerde een contourennota van een mogelijke cao uitkomst (een soort bieding).


De bonden willen graag vaart maken met afspraken over een nieuwe cao. Loon, de vergoeding van ORT over verlof, maar ook aanpak van werk- en regeldruk en zieketeverzuim zijn voor ons zeer dringende punten. Deze willen we graag snel en voortvarend aanpakken.


FNV heeft zijn wensen mondeling kenbaar gemaakt. Voor hen waren de hoofdpunten (vergoeding ORT over verlofuren, nadere afspraken over het beperken van flexcontracten en flexibele inzet én afspraken over overname van personeel) een voorwaarde om verder te kunnen praten.


Werkgevers Actiz en BTN hebben dit aan hun leden voorgelegd. Die hebben hier niet mee ingestemd. Op woensdag 5 oktober lag de vraag voor of FNV toch over de inzet van de werkgevers wil onderhandelen. Deze vraag legt FNV nu weer bij zijn (kader)leden voor. Op 19 oktober praten we verder.


Bron: Bonden