Project medezeggenschap jongeren geslaagd

op .

35 jonge medewerkers van vijf organisaties in de gehandicaptenzorg en VVT hebben het afgelopen halfjaar meegedaan aan het MZ LAB, een reeks masterclasses over medezeggenschap.

Het project heeft één ding bewezen: de inspraak en visie van jongeren is essentieel. Daarom willen de initiatiefnemers ook jongeren in andere zorgorganisaties motiveren.
MZ LAB is een initiatief van CNV Jongeren en FNV Jong, in samenwerking met de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid VVT (A+O VVT) en de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG). FBZ, waaronder de VHP-Zorg, is zowel in de A+O VVT als de StAG vertegenwoordigd en op die manier betrokken bij het project.

Achterliggende gedachte van MZ LAB is dat de belangen van jongeren nog onvoldoende zijn vertegenwoordigd binnen de zorg, doordat ze zich niet vaak kandidaat stellen voor medezeggenschap, zoals in een ondernemingsraad. De medezeggenschap moet zich echter blijven vernieuwen om verbinding te houden met de werknemers binnen een organisatie, en jongeren kunnen hier juist een belangrijke rol in vervullen. Jongeren in de gehandicaptenzorg en VVT in Noord-Holland werden daarom begin dit jaar uitgedaagd om zich aan te melden voor MZ LAB. Zij konden vervolgens een reeks masterclasses volgen, waarin werd ingegaan op nieuwe vormen van medezeggenschap, flexwerkers en medezeggenschap, digitale medezeggenschap, generaties in de medezeggenschap en zelfsturing. De masterclasses hebben verfrissende ideeën opgeleverd, die zijn gebundeld in een visieboekje. Binnen de deelnemende organisaties zijn ook gesprekken gevoerd met de huidige leden van de medezeggenschap en de P&O-afdelingen, om de ideeën binnen de organisaties te laten landen en verder vorm te geven.


Vernieuwende ideeën
Volgens de initiatiefnemers toont het project aan dat het belangrijk is om te investeren in medezeggenschap van jongeren, omdat dit vernieuwende ideeën oplevert én zorgt voor betrokkenheid van jongeren bij de eigen organisatie. Meer weten over MZ LAB? Ga dan naar http://zorg.mzlab.nl/.


Standpunt FBZ
FBZ vindt het belangrijk dat naast verschillende leeftijdsgroepen, ook verschillende beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd in medezeggenschapsfuncties. “In lang niet iedere ondernemingsraad binnen de zorg zijn leden vertegenwoordigd van de beroepsverenigingen die samen FBZ vormen”, zegt Maaike Langerak, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden bij FBZ. “Op dit moment doen we daarom onderzoek naar deelname van de achterban in ondernemingsraads- en personeelsvertegenwoordigingsfuncties. We hopen dat de aanbevelingen die voortkomen uit het MZ LAB, er ook toe leiden dat meer (jonge) hoogopgeleide zorgprofessionals hun kans grijpen om inspraak te krijgen via deelname aan medezeggenschap.”


Bron: FBZ