Nieuw: online zelfscan voor teams in de verpleging, verzorging en thuiszorg

op .

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een speciale zelfscan ontwikkeld voor teams in de VVT. Hiermee krijgen teams een helder beeld van hun functioneren op het gebied van zelforganisatie, samenwerken en netwerken.

Compleet met tips voor eventuele verbeteringen en een benchmark met de branche. A+O VVT heeft het onderzoek naar en de ontwikkeling van de scan gesubsidieerd, en biedt deze kosteloos via de website aan.

 
Nieuwe vormen van samenwerken

Teams in de VVT werken steeds zelfstandiger en cliënten krijgen meer regie over hun eigen zorg. Daarnaast spelen familieleden en andere mantelzorgers een grotere rol. Deze ontwikkelingen vragen om andere vormen van samenwerking. De zelfscan helpt hierbij en ondersteunt teams bij het verder professionaliseren van hun werk en de interactie met cliënten.
Aanknopingspunten voor verbeteringen

De online zelfscan (http://aovvt.risbo.org/) gaat over 7 belangrijke thema's rond zelforganisatie en leiderschap. Alle gegevens blijven vertrouwelijk en zijn - voor anderen - niet te herleiden naar individueel niveau. Deelnemers kunnen hun resultaat vergelijken met die van andere teams, organisaties of de branche. Waar nodig, volgt feedback over verbetermogelijkheden. De resultaten bieden ook aanknopingspunten om de dialoog over samenwerking en ontwikkeling in gang te zetten en met betrokkenen te kijken hoe het gaat, en wat er beter kan. Door de zelfscan opnieuw te gebruiken, zijn de resultaten ook te monitoren. 
Managers die ‘het mogelijk maken’

De zelfscan komt voort uit het onderzoek ‘Verandering in leiderschap, Leiderschap in verandering’ van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daaruit blijkt dat zelforganiserende teams autonomer functioneren dan hiërarchische teams en beter samenwerken met cliënten en hun zorgnetwerk. Daardoor presteren ze beter op de kwaliteit van zorg en de klanttevredenheid.
Veel organisaties zoeken naar het ‘beste’ organisatiemodel voor zelforganisatie/sturing. Uit het onderzoek blijkt echter dat niet ‘het’ model het succes bepaalt, maar de manier waarop de dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers plaatsvindt. Ondersteunend en dienend leiderschap - managers die het mogelijk maken - maakt het verschil en werkt positief door op de ontwikkeling van zelforganisatie/sturing. 
Middelen voor de praktijk

In 2015 en 2016 is het onderzoek met subsidie van A+O VVT uitgevoerd. In vier organisaties hebben 45 teams en hun leidinggevenden meegedaan. Naast de zelfscan zijn ook een rapportage, factsheet en een animatiefilmpje voor leidinggevenden en eentje voor medewerkers ontwikkeld.  


Bron: A+O VVT