Medezeggenschap werktijden in de VVT wijzigt

op .

In september en oktober worden op vier plaatsen in het land opnieuw workshops georganiseerd voor alle medewerkers die een rol hebben bij het verschuivingsproces rondom de zeggenschap van werktijden in de VVT.


Wat is de kanteling?
Conform afspraken in de Cao VVT verschuift de zeggenschap over de invulling van de werktijden van de werkgever naar de werknemer. Dit proces wordt aangeduid met de ‘Kanteling’. Om deze verschuiving te bewerkstelligen moet de directie een aantal afspraken maken met de OR of de personeelsvertegenwoordiging.

Workshops
Tijdens de workshops krijgen de deelnemers concrete feedback op drie thema’s:
• Visie over en beleid voor het kader en de onderhandelingen hierover
• Het goed implementeren van een kader
• Het adequaat organiseren van formatie en inzet van medewerkers
Organisaties halen het meeste uit de workshop als ze met meerdere disciplines deelneemt,  bijvoorbeeld HR of (vertegenwoordiger van) management en OR/PVT.

Data en inschrijven
De workshops worden op de volgende data gegeven:
Zwolle: 20 september, 3 en 11 oktober 2016
Utrecht/Nieuwegein: 29 september, 13 en 25 oktober 2016
Rotterdam/Capelle a/d IJssel: 22 september en 6 oktober
Eindhoven: 27 september en 20 oktober
De opzet van het programma gaat uit van een actieve inbreng van de deelnemers en duurt van 10.00 - 16.00 uur. Deelname is kosteloos.

Kijk voor meer informatie op www.kanteling.nu .


Bron: FBZ