Stimuleringsregeling: scholingsvouchers voor werkzoekenden

op .

Medewerkers die een opleiding willen volgen, kunnen gebruikmaken van een scholingsvoucher van het UWV.

De vouchers zijn bedoeld voor alle werkzoekenden, die op zoek moeten naar een andere baan of een andere baan willen. Een deel van de scholingsvouchers is speciaal geoormerkt voor (voormalige) werknemers uit de langdurige zorg.


Wat is een scholingsvoucher?
Een scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding waarmee werkzoekenden zich kunnen laten bij- of omscholen naar een ander beroep dat meer arbeidsmogelijkheden biedt. Het UWV stelt de scholingsvouchers beschikbaar. Ze zijn onderdeel van een pakket aan maatregelen van het ministerie van SZW om arbeidsmarktkansen voor werkzoekenden te vergroten.


Stimuleren
Werkgevers worden opgeroepen (voormalige) medewerkers te stimuleren gebruik te maken van deze mogelijkheid. Dit kan tot eind 2017. Dat kan door medewerkers die op zoek zijn naar ander werk of moeten omzien naar ander werk en hun kansen op (ander) werk willen vergroten met een opleiding of cursus op deze regeling te attenderen.


Belangrijke aandachtspunten
•    Aanvragers moeten geregistreerd staan of dienen zich te registreren als werkzoekende bij het UWV. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen door het uploaden van het CV op de site werk.nl, of (in geval van WW-gerechtigden) door een uitkering aan te vragen.
•    Werkzoekenden vragen zelf een scholingsvoucher aan bij het UWV.
•    De scholingsvoucher bedraagt maximaal 2.500 euro (incl. btw). Hogere bedragen zijn ook mogelijk, maar dan geldt de voorwaarde dat er een baangarantie van tenminste 6 maanden bij de nieuwe werkgever moet zijn.
•    De opleiding mag uiteraard duurder zijn dan € 2.500 euro. Het resterende bedrag kan dan door de werknemer worden aangevuld.
•    De regeling heeft een looptijd tot 1 januari 2018.
•    De aanvraag voor de scholingsvoucher moet liefst voor de start, maar uiterlijk 14 dagen na de eerste opleidingsdag bij het UWV binnen zijn.


Bron: FBZ