Aantal banen in zorg blijft afnemen

op .

Het aantal banen in de zorg blijft dalen. In het tweede kwartaal waren er zesduizend banen minder in de sector, terwijl de werkgelegenheid voor Nederland als geheel juist groeide.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Het totaal aantal banen in Nederland is in het tweede kwartaal van 2016 met 38 duizend toegenomen. Deze toename komt voor rekening van werknemers, het aantal zelfstandigen nam juist iets af. Daarnaast steeg het aantal vacatures met 5 duizend en daalde het aantal werklozen met 16 duizend. De werkloosheid nam af van 6,5 naar 6,3 procent. Er is nu negen kwartalen achtereen sprake van banengroei. Vanaf het eerste kwartaal van 2014 zijn er in totaal bijna 230 duizend banen bijgekomen.

Vooral het aantal banen voor uitzendkrachten nam sterk toe, blijkt uit de CBS-cijfers. Er kwamen er 30 duizend bij in het tweede kwartaal. In een jaar tijd steeg het aantal banen in de uitzendbranche met 10 procent. Ook in de handel, vervoer en horeca trekt de werkgelegenheid aan, er kwamen zestienduizend banen bij in het tweede kwartaal.


Vacatures
Daarentegen nam het aantal banen af in onder meer de zorg (- zesduizend) en de zakelijke dienstverlening (- vierduizend). In de afgelopen vier jaar is het totaal aantal banen in de zorg afgenomen met meer dan 80 duizend. Er stonden bijna 21 duizend vacatures open in de zorgsector in het tweede kwartaal.
Eind juni waren er in Nederland voor alle sectoren samen 155 duizend openstaande vacatures. Dat zijn er vijfduizend meer dan in het eerste kwartaal. "Het aantal vacatures stijgt nu al twaalf kwartalen op rij", stelt het CBS. In totaal kwamen er in deze periode 64 duizend vacatures bij, gemiddeld vijfduizend per kwartaal. Het aantal openstaande vacatures is sinds de periode 2006-2008 niet zo hoog geweest, desondanks is het aantal vacatures nog altijd bijna 100 duizend lager dan de recordstand uit 2008.


Gespannen arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt blijft ruim, stelt het CBS, al loopt de spanning wel iets op. Halverwege 2008 waren het aantal vacatures en het aantal werklozen bijna met elkaar in evenwicht. Er was toen sprake van een gespannen arbeidsmarkt. Toen de financiële crisis inzette daalde het aantal vacatures snel, terwijl het aantal werklozen opliep. Eind 2013 waren er uiteindelijk ruim zeven maal zoveel werklozen als vacatures. Sindsdien loopt de verhouding weer langzaam terug. Er zijn gemiddeld 3,6 werklozen per openstaande vacature.

Het aantal werklozen kwam in het tweede kwartaal uit op 557 duizend personen. Zij hadden geen betaald werk, maar waren wel op zoek naar werk én konden direct starten. Daarnaast waren er nog 475 duizend mensen zonder baan die werk zochten, maar die niet direct konden starten óf wel direct konden starten maar niet naar werk zochten. Dit onbenut arbeidsaanbod is vergeleken met een jaar eerder met 83 duizend gedaald tot ruim 1 miljoen mensen.


Bron: Skipr