Arbeidstijden en roosteren in gehandicaptenzorg anders beleggen

op .

Cao-partijen onderzoeken of en hoe de besluitvorming over arbeidstijden en dienstroosters in de gehandicaptenzorg op een zo laag mogelijk niveau in organisaties kan worden neergelegd.

Om dit onderzoek in gang te zetten, organiseren de gezamenlijke partners van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), te weten werkgeversorganisatie VGN en werknemersorganisaties CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, FBZ (waaronder de VHP-Zorg) en NU’91, het Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren.

Regie bij de werkvloer
Voor de cao-partijen is het uitgangspunt dat de professionals in de branche in staat zijn om, met inachtneming van het belang van de cliënt en de organisatie, zelf regie te voeren over en verantwoordelijkheid te nemen voor de invulling van roosters, bezetting en werktijden. Het neerleggen van verantwoordelijkheid en regie bij de werkvloer bevordert maatwerkoplossingen en vermindert de behoefte om zaken rondom arbeidstijden en roosters centraal te regelen.

Projectvorm: Praktijknetwerk
Een Praktijknetwerk is een projectvorm waarin organisaties leren van elkaar. Binnen het Praktijknetwerk zetten een aantal organisaties een proefproject op, waarin zij experimenteren met een andere manier van werken. Zij testen innovatieve manieren en werkwijzen rond het thema arbeidstijden en roosteren. Daaromheen wordt een cirkel van organisaties gevormd die niet actief testen, maar in een klankbordrol kritisch meedenken en daarmee zorgen dat uiteindelijk de uitkomsten van de pilots overdraagbaar zijn naar andere organisaties in de branche.

Tijdens een startbijeenkomst op 6 juli 2016 konden geïnteresseerde organisaties kennismaken met het doel en de opzet van het Praktijknetwerk. Ook konden zij zich aanmelden voor deelname aan de  pilot- of klankbordgroep. Kijk voor ontwikkelingen of meer informatie op de site van Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg.

    
Bron: FBZ