Werkgelegenheid in de zorg met 3% gekrompen

op .

Tussen 2013 en 2015 nam de werkgelegenheid in de zorg met 3% af. Maar per branche zijn er wel verschillen.

Zo nam de werkgelegenheid in de jeugdzorg met 10% af, gevolgd door de VVT met 8% en de GGZ met 6%. Anderzijds nam de werkgelegenheid in de umc’s, huisartsenzorg en gezondheidscentra toe. Dat blijkt uit cijfers in het tussenrapport ‘Actuele ontwikkelingen Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn’.


In- en uitstroom
Het rapport schetst per branche de in- en uitstroom van medewerkers vanaf het eerste kwartaal 2014. Enkele bevindingen:
•    In de VVT-branche is sprake van veel grotere uitstroom dan instroom van medewerkers (van 417.078 in 2013 naar 370.251 werknemers tot en met eerste kwartaal 2016).
•    In de jeugdzorg, algemene ziekenhuizen, gehandicaptenzorg en GGZ is in de meeste kwartalen sprake van een grotere uitstroom dan instroom.
•    Bij de huisartsen en gezondheidscentra is juist sprake van een grotere instroom dan uitstroom.

Over het onderzoeksprogramma
In opdracht van de gezamenlijke arbeidsmarktfondsen wordt het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn uitgevoerd. Doel daarvan is de partijen te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en kennis aan te reiken over (effectieve) oplossingsstrategieën voor de praktijk. Vanaf 1 maart 2014 voeren Kiwa Carity en CAOP het onderzoeksprogramma uit.


Bron: FBZ