Functiewaarderingssysteem in de gehandicaptenzorg wordt vereenvoudigd

op .

De noodzaak van organisaties om snel in te kunnen spelen op veranderingen in de branche heeft geleid tot de afspraak in de Cao Gehandicaptenzorg om de toepassing en het gebruik van FWG 3.0, het functiewaarderingssysteem voor de gezondheidszorg, te vereenvoudigen.

Ook worden de FWG-procedures in de cao herontworpen om beter aan te sluiten bij de ontwikkelingen.
Gezamenlijk met FWG wordt gewerkt aan de ontwikkeling en invoering van 'FWG Gehandicaptenzorg': een vereenvoudigde en transparantere vorm van indelen waarbij de onderliggende methodiek van FWG 3.0 gehandhaafd blijft.
Vorig jaar liep een dergelijk project in de VVT. Een nieuwe versie is inmiddels in gebruik genomen. Zo worden vanaf januari 2016 functies ingedeeld met de nieuwe applicatie FWG VVT.
Voor de gehandicaptenzorg is de planning dat het instrument in oktober 2017 in gebruik kan worden genomen. Bij de ontwikkeling is een vertegenwoordiging van eindgebruikers, werkgevers en werknemers uit de branche betrokken.


Bron: FBZ