CAO GGZ-app

op .

De CAO GGZ is op papier en digitaal beschikbaar. Vanaf medio juni is de CAO GGZ 2015-2017 ook beschikbaar in een app.


Naast de cao-tekst heeft de CAO GGZ-app vijf handige, eenvoudige tools om berekeningen te maken
voor:
•    het aantal te werken uren per jaar;
•    de financiële vergoeding bij ORT-diensten;
•    het aantal LFB-uren per jaar;
•    de ingangsdatum van het zwangerschapsverlof en einddatum van het bevallingsverlof;
•    de ingangsdatum van de AOW-leeftijd.
De app is zowel beschikbaar voor iOs als Android. Meer informatie hierover volgt spoedig via onze nieuwsbrief en de website www.werkenindeggz.nl.


Bron: GGZ