CAO Gehandicaptenzorg 2016 algemeen verbindend verklaard

op .

De CAO Gehandicaptenzorg 2015-2016 is op 30 mei 2016 algemeen verbindend verklaard (AVV) bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het besluit treedt in werking op 3 juni 2016, de dag na de datum van plaatsing van het besluit in de Staatscourant, en heeft geen terugwerkende kracht. De algemeen verbindend verklaring loopt af op 31 december 2016.
De gevolgen van het AVV-besluit zijn dat alle afspraken tussen werkgevers en werknemers in de gehandicaptensector die in strijd zijn met de AVV-CAO nietig zijn. In plaats daarvan gelden de bepalingen uit de AVV-CAO.


Bron: VGN