Cao Jeugdzorg 2016 algemeen verbindend verklaard

op .

Bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de nieuwe Cao Jeugdzorg algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit is 27 mei 2016 in de Staatscourant gepubliceerd.

Daarmee gelden de afspraken in de AVV-cao voor werkgevers en werknemers in de hele sector. Alle afspraken tussen werkgevers en werknemers in de sector die strijdig zijn met de AVV-cao, zijn nietig. In plaats daarvan gelden de bepalingen uit de AVV-CAO.

Bron: FBZ