Agressie-aanpak: bijeenkomst Meten is weten

op .

Zorgprofessionals moeten over de juiste kennis, vaardigheden en attitude beschikken om goed te kunnen omgaan met agressief gedrag van cliënten, patiënten of anderen. Maar over welke competenties beschikken (aankomend) medewerkers precies?

Hoe kan gemeten worden op welke punten verbetering nodig is? En hoe kunnen professionals zich verder ontwikkelen? Dat komt aan de orde tijdens de bijeenkomst ‘Meten is weten’ die Duidelijk over agressie op 30 juni 2016 organiseert.
Hoewel agressie er niet bij hoort, kunnen (jeugd)zorgmedewerkers er wel mee te maken krijgen. Daarom moet iedereen die in de zorg werkt of gaat werken weten hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen en hoe je kunt handelen in situaties met probleemgedrag of agressie. Daar is behoorlijk wat kennis en een flink aantal vaardigheden voor nodig. Dat moet natuurlijk tijdens de opleiding aan bod komen, maar ook in de praktijk kan veel worden geleerd. Tijdens de bijeenkomst ‘Meten is weten’ wordt in een interactieve setting een ochtend lang kennis gedeeld over het meetbaar maken van kennis en vaardigheden. Deelnemers leren wanneer en hoe dat te toetsen en waarom dat handig is, maar gaan ook praktisch aan de slag.


Inschrijven
Meer weten over meten en meetinstrumenten? Schrijf gratis in voor de bijeenkomst ‘Meten is weten’ op 30 juni 2016 in De Bilt. De bijeenkomst is vooral interessant voor iedereen die werkt in de (jeugd)zorg of sociaal agogische sector en zich bezighoudt met de scholing van (aankomend) professionals. Denk bijvoorbeeld aan docenten (mbo-, hbo- en wo-niveau), scholings- of opleidingsadviseurs, stagebegeleiders en anderen die in opleiding of werk te maken hebben met agressiepreventie en –hantering, zoals (jeugd)zorgmedewerkers, leidinggevenden/teamleiders, OR-leden, HR-medewerkers en arbocoördinatoren.

Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’
Deze bijeenkomst is een onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Initiatiefnemers zijn ActiZ, BTN, CNV, FBZ (waaronder de VHP-Zorg), FNV, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS.


Bron: FBZ