Overleg samenwerking geboortezorg

op .

Op het ministerie van VWS hebben op initiatief van minister Edith Schippers (VWS) betrokken partijen (KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Brancheorganisatie Kraamzorg, ZN, de NPCF en het College Perinatale Zorg) overleg gevoerd over de onderlinge samenwerking.


 Partijen zijn het erover eens dat er de afgelopen jaren in de praktijk al veel verbeteringen zijn bereikt in de geboortezorg en dat er nog verdere verbetering mogelijk is.
Partijen zijn het er ook over eens dat er in de praktijk heel veel goede voorbeelden zijn van samenwerking tussen partijen in de geboortezorg en dat deze een bron van inspiratie zijn.
Partijen hebben daarom vandaag besloten om
1.    in te zetten op herstel van onderling vertrouwen tussen de beroepsverenigingen, onder andere door de organisatie van het gezamenlijke overleg in het CPZ te herijken
2.    ervoor te zorgen dat de goede regionale praktijkvoorbeelden vervolgstappen kunnen zetten ten behoeve van verdere verbetering van de zorg voor moeder en kind en
3.    een hernieuwde gezamenlijke agenda op te stellen om de geboortezorg in Nederland verder te verbeteren.


Bron: Min. VWS