Branchemagazine gehandicaptenzorg

op .

Effectory heeft 40.000 medewerkers in de gehandicaptenzorg gevraagd naar hun beleving, goede ideeën en tips. Het rapport gaat in op hoeverre veranderingen het afgelopen jaar invloed hebben gehad op de werkbeleving van medewerkers in de gehandicaptenzorg.

Denk bijvoorbeeld aan veranderingen als: de cliënt moet centraal komen te staan, maar met minder middelen, wijkgericht werken, zelforganisatie en technische innovaties.

Ook wordt aangegeven hoe de gehandicaptenzorg zich verhoudt tot andere zorgsectoren op de wendbaarheid van een organisatie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Enkele bevindingen:
•    In 2015 gingen 8.000 banen verloren in de gehandicaptenzorg. 18,7% vertoont de intentie om te vertrekken, waarvan 12,3% zoekt naar een andere uitdaging binnen de organisatie.
•    Vitaliteit en gezondheid nemen af. De resultaten op dit vlak verslechteren. De werkdrukbeleving is in de afgelopen vijf jaar niet eerder zo hoog geweest.
•    De emotionele en lichamelijk fitheid blijven door de jaren heen redelijk stabiel. Het valt op  de werk-privébalans na een stijging tot vorig jaar nu flink is gedaald. Met name bij organisaties die een vorm van zelforganisatie/sturing doorvoeren, schiet deze erg uit balans.
•    Ten opzichte van 2011 is de wil om te blijven ontwikkelen toegenomen. Ook geven medewerkers aan dat ze meer ontwikkelingsmogelijkheden ervaren. Wel zijn medewerkers die langer dan vijf jaar in dienst zijn, minder gemotiveerd zich verder te ontwikkelen. Gezien de lange dienstverbanden in de sector doet de vraag zich voor hoe deze medewerkers te stimuleren om te blijven leren. Verder blijkt dat de opleidingsmogelijkheden minder goed aansluiten bij medewerkers tussen de 25 en 44 jaar.  
•    Medewerkers zijn vooral tevreden over werk- en taakgerelateerde ontwikkelingsmogelijkheden. Tegelijk is er veel behoefte aan aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Organisaties met meer dan 2.000 medewerkers scoren het beste scoren op ‘aandacht voor persoonlijke ontwikkeling’.


Bron: FBZ