Agressie-aanpak: stimuleren van gewenst gedrag leidt tot meer veiligheid

op .

 

Als het gaat om de aanpak van agressie in de zorg en jeugdzorg gaat vaak veel aandacht uit naar ongewenst gedrag en naar wat niet lukt. Maatregelen tegen schelden, fysiek geweld, bedreiging, intimidatie.

Maar juist het stimuleren van gewenst, positief gedrag heeft een heel gunstig effect op het gevoel van veiligheid én levert meer voldoening op voor cliënt en zorgverlener. Dat is één van de conclusies van drie bijeenkomsten waaraan professionals uit zeven zorgbranches deelnamen.

De drie regiosessies zijn georganiseerd als onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’, in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Tijdens de sessies gingen ruim honderd professionals uit zorg, jeugdzorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening in gesprek over het voorkomen van agressie in de dagelijkse praktijk. Het stimuleren van gewenst gedrag bij cliënten, patiënten en andere betrokkenen zoals familieleden en bezoekers blijkt een effectieve manier om grensoverschrijdend gedrag structureel te voorkomen.

Veilige werkomgeving
Een duidelijk referentiekader van wat gewenst – en ongewenst – gedrag is, is daarbij essentieel. Paul van Aken, namens ActiZ stuurgroeplid van actieplan en mede-initiatiefnemer van de regiosessies: “Agressie tegen medewerkers in de zorg mag niet worden geaccepteerd, ongeacht het ziektebeeld van cliënten. Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving. Teams en afdelingen moeten samen bepalen waar hun grens ligt en die blijven hanteren.”


Kwaliteit van zorg
Een vermindering van agressief gedrag levert niet alleen meer veiligheid voor de professional op, maar komt ook de kwaliteit van zorg ten goede. Paul van Aken: “Wanneer cliënten zich op hun gemak voelen, ontstaan er minder spanningen, zowel tussen cliënten onderling als in de zorgrelatie. Het resultaat is een fijner leef- en werkklimaat. Echt contact maken en bewustzijn van het eigen professionele gedrag is daarbij de sleutel. Om iedere afzonderlijke cliënt op de juiste manier te kunnen bejegenen, is kennis van wat er in iemands hoofd en lijf gebeurt belangrijk. Die kennis moet worden bevorderd om op een succesvolle manier agressie te verminderen.”


Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’
De regiosessies zijn een onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Initiatiefnemers zijn ActiZ, BTN, CNV, FBZ (waaronder de VHP-Zorg), FNV, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS.


Bron: FBZ