Onderhandelingen Cao Gezondheidscentra/AHG hervat

op .

Werkgeversvereniging InEen en werknemersorganisaties FBZ en FNV Zorg en Welzijn zijn al enige tijd intensief met elkaar in gesprek over een nieuwe toekomstbestendige cao Cao Gezondheidscentra en Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG).

Nadat de onderhandelingen enige tijd hebben stilgelegen zijn deze onlangs hervat. Het belang van een nieuwe cao is groot. Immers, de vorige cao is door de werkgevers per 1 januari 2015 opgezegd.

Onder meer wordt gewerkt aan een blauwdruk voor de nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG. Tijdens de bijeenkomst op 20 april 2016 is met name gesproken over een nieuwe AHG. Werkgevers denken constructief mee over een regeling die de positie van huisartsen recht doet. De AHG maakt deel uit van de Cao Gezondheidscentra. De contouren worden intussen steeds zichtbaarder. Er is onder meer gesproken over de werkdruk, aantrekkelijk werkgeverschap, de inkomensontwikkeling van huisartsen in gezondheidscentra, het bepalen van fulltime functies en de positionering van huisartsen, bijvoorbeeld als het gaat om onderhandelingen met zorgverzekeraars.

Zodra meer duidelijk is over de contouren van de blauwdruk voor de nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG, zal FBZ dit tijdig met haar achterban bespreken. Na de volgende onderhandelingen volgt meer informatie over de stand van zaken.

Onderhandelingen zijn gepland op 3 mei en 1 juni 2016.


Bron: FBZ