Verjongen en vernieuwen medezeggenschap zorg

op .

Op 16 april vindt de aftrap plaats van MZ Lab, een initiatief om verjonging en vernieuwing binnen de medezeggenschap te realiseren. Jongeren willen graag meedenken en meepraten over vernieuwingen binnen de organisaties waarvoor ze werken.

Medezeggenschap kan hier een manier voor zijn, maar 50% van de jongeren weet niet eens of er medezeggenschap in hun bedrijf is. De  arbeidsmarktfondsen A+O VVT en STAG investeren in medezeggenschap in de zorg. Daarom organiseren CNV jongeren en FNV jong in samenwerking met de fondsen het MZLab.
In de eerste editie van het MZLab gaan jongeren van verschillende zorginstellingen in gesprek met sprekers als Mathilde Dekker (FNV)  Suzanne Kruizinga (CNV Zorg en Welzijn), Jaap Jongejan (SBI Formaat) en Aukje Nauta (Prof. HRM UvA over verfrissende medezeggenschap. Het MZLab vindt plaats bij zorgorganisaties Omring, Magenta, Amstelring, Cordaan en Esdege Reigersdaal. De ondernemingsraden en besturen van deze organisaties willen graag jongeren meer betrekken en medewerkers stimuleren om na te denken over vernieuwende ideeën voor de medezeggenschap.
Voorzitter CNV Jongeren Michiel Hietkamp: ‘Veel jongeren vinden het belangrijk om mee te praten over het reilen en zeilen binnen hun organisatie, maar weten nog niet altijd de weg naar bijvoorbeeld de OR te vinden. Door jongeren meer inspraak binnen bedrijven te geven zullen de organisaties meer toegerust zijn op de 21e eeuw.’ FNV Jong voorzitter Esther Crabbendam: ‘In het MZlab brengen we (vernieuwende) ondernemingsraden en jongeren samen. Zo kunnen ze van elkaar leren en elkaar versterken’.

Op dit moment zijn ondernemingsraden nog te vaak geen goede afspiegeling van de werkvloer. Van alle jongeren (33%) in de beroepsbevolking is slechts 20% vertegenwoordigd in een ondernemingsraad. Crabbendam: ‘Een ondernemingsraad kan beter inspelen op de problemen op de werkvloer als de hele werkvloer, in alle generaties, vertegenwoordigd is.’ Uit de Nationale Arbeidsomstandigheden Enquête blijkt dat 50% van alle jonge werkenden niet eens weet of hun bedrijf medezeggenschap heeft. Hietkamp: ‘Jongeren hebben bij medezeggenschap een passende vorm nodig. In MZLab geven zij aan wat zij nodig hebben: dat kan een app zijn, maar ook iets heel anders.’


Werkwijze MZLab
De Kickoff van MZLaB vindt plaats op 16 april van 11.00 – 12.00u bij Koek en Bier te Alkmaar. Het MZLab kent twee doelen: Enerzijds is het een kweekvijver voor jonge medewerkers voor de ondernemingsraad. Enthousiaste sprekers inspireren jongeren om deel te nemen in de medezeggenschap. De jongeren kunnen aan het einde van het traject lege zetels opvullen of zich voor de verkiezingen beschikbaar stellen. Als er niet meteen ruimte is om te participeren kunnen zij stage lopen bij een zittend OR-lid. Anderzijds wordt er in het Lab(oratiorium) gewerkt aan nieuwe vormen van medezeggenschap. Dat gebeurt door tijdens het traject actief op zoek te gaan naar nieuwe manieren van medezeggenschap. Na de juiste informatie en wildste (gedachte)experimenten geven jongeren advies aan hun eigen organisaties voor een medezeggenschap die aansluit bij de huidige tijd.


Bron: A+O VVT