Onderhandelingen Cao Nederlandse Universiteiten van start

op .

Op 13 april 2016 starten de onderhandelingen voor de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten. De huidige cao die op 1 januari 2015 inging loopt tot en met 1 juli 2016.

De werknemersorganisaties komen met een gezamenlijke inzet voor de nieuwe cao.

Gezamenlijke inzet
De inzet sluit aan op afspraken in de huidige cao over de modernisering van arbeidsvoorwaarden. Dat geldt ook voor het personeelsbeleid dat gericht moet zijn op duurzame inzetbaarheid van alle werknemers. De gezamenlijke voorstellen voor de nieuwe cao sluiten ook aan op afspraken over het terugdringen van tijdelijke dienstverbanden, het beperken van flexibele constructies en het verbeteren van het arbeidsmarktperspectief van werknemers.

Er zijn onderhandeldata gepland op: 13 april, 22 april, 11 mei en 17 mei 2016.


Bron: FBZ