Veel belangstelling voor overstap naar huisartsenzorg

op .

Meer dan 1300 mensen die al werken in de zorg hebben interesse getoond in een overstap naar de huisartsenzorg.

Inmiddels zijn de eerste zorgprofessionals gestart met een opleiding om zich bij te laten scholen tot doktersassistent, praktijkondersteuner somatiek of praktijkondersteuner ggz.
Dit is het resultaat van de oproep van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH), die in oktober 2015 een campagne startte om mensen over te halen zich om te laten scholen. De SSFH zoekt zeshonderd huisartsondersteuners. De campagne ‘Nieuwe zorg, nieuwe kansen’ trekt volgens de SSFH veel interesse van ervaren zorgprofessionals, zoals verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, sociaal pedagogisch hulpverleners en maatschappelijk werkers.

Er zijn ruim 1300 aanmeldingen van geïnteresseerden, volgens SSFH-voorzitter Leon Vincken. Daarnaast melden zich nog mensen aan bij de deelnemende opleidingen. "Daar zitten ook mensen bij die bijvoorbeeld van de campagne gehoord hebben maar die zich niet via het campagneformulier aanmelden. Of zijn uit zichzelf op het idee gekomen", aldus Vincken. De SSFH heeft geen zich op hoeveel mensen dat zijn. Opleidingen houden volgens Vincken niet bij hoe iemand binnenkomt.

Hoeveel aanmelders zich daadwerkelijk laten omscholen, moet nog blijken. Volgens Vincken hebben mensen die zich aanmelden soms tijd nodig om te beslissen om wel of niet door te gaan. "Behalve dat je moet willen investeren in tijd en geld, naast een financiële tegemoetkoming, heb je de juiste vooropleiding nodig en een stageplek." SSFH hoopt in november meer te weten over een toename van het aanbod aan zorgprofessionals.


Tegemoetkoming in opleidingskosten


De SSFH zoekt overstappers omdat er een tekort is aan medewerkers in de huisartsenzorg, als gevolg van de verbreding van de taken in de huisartsenzorg. Tegelijkertijd is er in veel andere zorgbranches juist sprake van krimp van het aantal arbeidsplekken. Om mensen te stimuleren over te stappen naar de huisartsenzorg, komt de SSFH kandidaten financieel tegemoet. Omdat ervaren zorgprofessionals die de overstap willen maken naar de huisartsenzorg zich vaak moeten laten bijscholen, kunnen zij een tegemoetkoming in de opleidingskosten krijgen van maximaal 800 euro per kandidaat. Diegene moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De SSFH verstrekt bovendien stagevergoedingen. Stagelopen tijdens een scholingstraject is noodzakelijk om het geleerde in de praktijk te brengen. Maar dit betekent volgens de SSFH niet dat kandidaten niet ergens anders kunnen werken in de tussentijd. De SSFH biedt ook een vergoeding aan werkgevers voor de praktijkbegeleiding, omdat met het begeleiden van een stagiair tijd gemoeid is van de huisarts of de huisartsondersteuner.

De campagne is een initiatief van de SSFH en een belangrijk onderdeel van het Sectorplan Huisartsenzorg. SSFH wordt bestuurd door de cao-partijen in de huisartsenzorg: Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen, Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO), FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn.


Bron: Skipr