Dekkingsgraad PFZW in februari verder gedaald.

op .

Gelukkig heeft PFZW de pensioenen nog nooit hoeven te verlagen. Maar de kans daarop is nu wel aanzienlijk groter. Dit geldt ook voor vele andere pensioenfondsen.

Als het op de beurs niet beter gaat en de rente niet omhoog gaat, kan verlagen aan de orde zijn. PFZW   moet de pensioenen in 2017 verlagen als de actuele dekkingsgraad op 31 december 2016 lager is dan 87%. De pensioenpremie gaat dan met 2,5 % omhoog.


Waarom daalt de dekkingsgraad?    
Dat de dekkingsgraad zo laag is, komt door de extreem lage rente op de financiële markten. De Europese Centrale Bank   heeft op 10 maart besloten de rente nog verder te verlagen. Dit verslechtert de financiële situatie van pensioenfondsen, ook die van PFZW.


Lage rente.   
Hoe lager de rente, hoe meer geld PFZW opzij moet zetten voor het uitbetalen van de pensioenen in de toekomst. Omdat bij een lage rente ook toekomstige rendementen laag moeten worden ingeschat. Met een extreem lage rente zoals nu is geld met geld verdienen erg moeilijk.


Deelnemers krijgen nog steeds pensioen.
Hoewel de dekkingsgraad daalde, is de waarde van de beleggingen tot en met februari 2016 gestegen van 163,6 miljard naar 167,6 miljard. En het jaarlijks gemiddeld rendement is 8,2 %. Niemand hoeft dus bang te zijn dat de pensioenen straks verdampt zijn. Als een deelnemer  bij PFZW stopt met werken, krijgt zij nog steeds gemiddeld drie keer haar inleg terug. En dat is aanzienlijk meer dan wanneer je het op een spaarrekening zet.


Voor verder vragen:
PFZW telefoonnummer 030-277577.


Bron: Bonden/PFZW