Handreiking Strategisch opleidingsplan voor OR

op .

Er zijn vanaf 2016 structureel extra middelen beschikbaar voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen. Van 2016 tot en met 2020 worden deze middelen ingezet voor een zinvolle daginvulling voor bewoners en het versterken van de deskundigheid van personeel.

Voor de plannen rondom deskundigheid van personeel moet de OR goedkeuring geven aan de plannen. Hiervoor is een handreiking beschikbaar.


ActiZ stelde al eerder een handreiking beschikbaar voor het opstellen van een strategisch opleidingsplan. Als aanvulling daarbij is nu ook een handreiking beschikbaar voor de OR hoe te kijken naar de strategische opleidingsplannen.


Het opstellen van een strategisch opleidingsplan is een eis om meerjarige afspraken te kunnen maken over de extra middelen WLZ  die van 2016 tot 2020 beschikbaar zijn. De kwaliteit van de zorgprofessional bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van uw organisatie. Het strategisch nadenken over personeelsplanning én deskundigheid van uw professionals is daarom van groot belang. ActiZ maakt daarom in 2016 een aanbod om haar leden te ondersteunen bij strategische personeels- en opleidingsplanning.


Bron: ActiZ