Cao GGZ nu van toepassing op alle werkgevers en werknemers

op .

De Cao GGZ 2015-2017 is algemeen verbindend verklaard (AVV) bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het besluit is 16 maart 2016 in de Staatscourant gepubliceerd.

Door het algemeen verbindend verklaren van de cao-bepalingen, zijn deze van toepassing op alle werkgevers en werknemers in de GGZ-sector. Daarmee vallen alle werknemers bij GGZ-instellingen nu onder de cao.

Alle onder de werkingssfeer vallende werkgevers moeten zich houden aan de cao. Afspraken tussen werkgevers en werknemers die strijdig zijn met de AVV-cao zijn ongeldig. In plaats daarvan gelden de bepalingen uit de AVV-cao.

Bron: Bonden