Hoger ziekteverzuim in 2015

op .

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in de VVT-branche (verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg) is in 2015 gestegen van 5,64% naar 6,06%.

Dit blijkt uit recente cijfers van Vernet die het verzuim in kaart brengt.


De cijfers
Vernet publiceerde onlangs voor de VVT-branche de verzuimcijfers over 2015. Daaruit blijkt dat het verzuimpercentage (exclusief zwangerschapsverlof) van 5,64% in 2014 is gestegen naar 6,06 in 2015. Het verzuim was jaren geleden op dit hogere niveau, maar daalde de afgelopen jaren. Nu zien we dus weer een stijging in het verzuimpercentage. In alle onderdelen van het verzuim zien we de stijging terug, maar vooral in de leeftijdsklasse ouder dan 55 jaar: 7,60% in 2015; 7,09% in 2014 en 6,76% in 2013.

 
Bron: Vernet