Medezeggenschap werktijden in de VVT op koers

op .

De kanteling van werktijden in de VVT, ofwel de verschuiving in zeggenschap over de werktijden naar de werkvloer, is op gang gekomen.

Veel organisaties hebben een start gemaakt met het kantelingsproces. De workshops en bijeenkomsten werden uitstekend bezocht en uit de eerste vragenlijst die eind 2015 werd uitgezet, blijkt dat organisaties op een of andere manier bezig zijn met het zogeheten kader.

In dat kader leggen de werkgever en de OR/PVT samen afspraken vast over de zeggenschap van werktijden. In de eerste helft van 2016 komt daarom de focus te liggen op de inhoud en de implementatie van het kader en op het overleg tussen bestuurders en medezeggenschap.

De informatie op www.kanteling.nu is uitgebreid met instrumenten. Zo staat ook de medewerkertool online. Die geeft rapportages en levert informatie op over de behoeften, wensen van werknemers.

Bron: FBZ