Verzuim in ziekenhuizen toegenomen

op .

Het verzuim in Nederlandse ziekenhuizen nam in 2015 toe ten opzichte van de jaren ervoor. Met een gemiddeld percentage van 4,35 is het verzuim, na een daling in 2013 en 2014, terug op het niveau van 2012.Het verzuim in ziekenhuizen was afgelopen jaar wel lager dan in andere zorgbranches. Dit blijkt uit cijfers in de branchemonitor voor ziekenhuizen van Vernet, met daarin verzuimgegevens tot en met het vierde kwartaal van 2015.

Ziekmeldingen
In de afgelopen drie jaar is het aantal ziekmeldingen iets gedaald, van gemiddeld 1,34 meldingen in het tweede kwartaal van 2012 tot het eerste kwartaal van 2013, naar 1,17 in 2015. De gemiddelde duur van het verzuim is wel wat toegenomen, van 14,9 dagen in 2012 tot 16,3 dagen in 2015. Het ziekteverzuim verschilt aanzienlijk per regio. In de regio noord is het verzuim het laagst (14,7% in 2015) en in de randstad het hoogst (35,1%, in 2015).

Vergrijzing
In 2015 is het verzuim in de oudere leeftijdscategorie√ęn toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. De stijging wordt veroorzaakt door een langere gemiddelde verzuimduur. Onder medewerkers met een aanstellingsomvang van 40 tot 80% is het verzuim het hoogst en medewerkers met een aanstellingsomvang van meer dan 80% verzuimen het minst.

Verzuim in de zorg
Het verzuim in de ziekenhuizen is laag vergeleken met het verzuim in de gehandicaptenzorg, de GGZ en de (VVT). Dit heeft te maken met een gemiddeld lagere verzuimduur. Het verzuim is in alle branches toegenomen ten opzichte van 2013 en 2014.

Bron: www.staz.nl