Meeste agressie in de zorg

op .

Agressie op de werkvloer is een ingrijpend probleem waarvoor door de bonden breed veel aandacht is. Onderzoeksbureau TNO concludeert nu dat agressie door derden nergens zo veel voorkomt als in de verpleging en de gezondheidszorg.


Voor het rapport Agressie op het werk 2014 onderzocht TNO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken tientallen werksectoren. Van landbouw tot horeca en van accountancy tot aardolieverwerking. Maar agressie, (seksuele) intimidatie en fysiek geweld komen in de zorg meer voor dan waar ook.

Maatregelen
Bij verpleging en gezondheidszorg zijn gezamenlijk een kleine 450.000 slachtoffers van agressie door derden, dat is respectievelijk 52 en 45 procent van het personeel. Daardoor is in de zorg de behoefte aan maatregelen het grootst. Dat was terug te zien toen in februari een stormloop ontstond op de subsidie waarmee agressie bestreden kan worden. Het ministerie van VWS heeft voor 2016 drie miljoen euro beschikbaar gesteld voor het actieplan Veilig Werken in de Zorg.

Verzuim
Daarnaast is er sprake van agressie door collega’s. Het komt niet vaker voor dan in de meeste andere sectoren, maar met 17 procent is het een serieus probleem. Waar bij agressie door derden de slachtoffers nog steun ervaren van collega’s en leidinggevenden, daar is dat bij interne agressie minder het geval. Daarom is volgens de onderzoekers het verzuim in die gevallen ook hoger.

De bonden deden afgelopen jaar onderzoek naar agressie in de gehandicaptenzorg en concludeerde dat een derde van de werknemers zich onveilig voelt op de werkvloer. Dat leverde direct Kamervragen op.


Bron: Bonden