Cao GGZ: update rekentool Levensfasebudget

op .

In verband met nieuwe wet- en regelgeving en de nieuwe Cao GGZ is de handleiding Levensfasebudget (LFB) geactualiseerd. Ook de rekentool is aangepast en uitgebreid.Met de rekentool krijgt de medewerker eenvoudig inzicht in het aantal uren waarop hij recht heeft. Ook kan berekend worden wanneer een spaardoel te realiseren. Na het invullen van gegevens en het aangeven van een keuze, wordt meteen duidelijk wat de gewenste keuze oplevert.

De handleiding is een praktisch hulpmiddel om vragen te beantwoorden over duurzame inzetbaarheid en verlof. Deze is voor iedereen die in de ggz werkt en op een of andere manier te maken heeft met het thema duurzame inzetbaarheid en LFB-verlof, zoals de medewerker, de leidinggevende, de P&O-functionaris en leden van de OR.

Materialen
De materialen zijn te vinden op de site van het O&O-fonds GGZ: www.werkenindeggz.nl.
De handleiding bestaat uit twee onderdelen:
• Duurzame inzetbaarheid
• Het levensfasebudget (LFB)
 
Over het O&O-fonds GGZ
In het O&O-fonds GGZ werken sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties, waaronder) aan een sterke en evenwichtige arbeidsmarkt. Zo worden arbeidsmarktinitiatieven ontplooid die de branche als geheel ten goede komen. Onder meer worden producten ontwikkeld die het werk ondersteunen.

Bron: FBZ